Modern Japanese Ceramics Pottery Contemporary
Home
Rare Hai-yu Sake Set by Kamoda Shoji

< return to item enlargement 2 >

Rare Hai-yu Sake Set by Kamoda Shoji
< return to item enlargement 2 >


Page design by TROCADERO © 1998-2020